Giảng viên

Designer

Mr. Nguyễn Khánh Tùng

Có hơn 15 năm kinh nghiệm trong mảng thiết kế sáng tạo.
Hiện anh là Giám đốc công ty Cổ phần Sáng Tạo ( Smart Studio).
Đã thực hiện những dự án lớn của các đơn vị như:
Seabank, Vinlinks, Giấy An Hòa, Bitexco, Vital, Dược phẩm Nam Hà,
DILIGO Việt Nam...
Designer

Mr. Ngô Văn Hùng

Với 10 năm kinh nghiệm trong mảng thiết kế sự kiện.
Từng làm vị trí thiết kế chính cho Blue, BlueLink, BlueMan
và hiện tại là Smart Studio.
Đã thực hiện các dự án lớn của các đơn vị:
Unilever, Brother, Toyota, Honda, LG Việt Nam, Đường lên đỉnh Olympia,
Ngân hàng Nhà Nước, Thủy điện Sơn La...